พนันออนไลน์ ฟรีเครดิต _แอพเกมฟรี_การเล่นการพนัน_ฟรี ทดลอง เล่น ถอน ได้_วีไอพี https://www.google.com//235/content/266/feed en Media Advisory: Workers at the J. A. Douglas McCurdy Airport Rally for a Fair Collective Agreement https://www.google.com//235/news-releases/media-advisory-workers-j-douglas-mccurdy-airport-rally-fair-collective-agreement <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/news-releases/media-advisory-workers-j-douglas-mccurdy-airport-rally-fair-collective-agreement">Media Advisory: Workers at the J. A. Douglas McCurdy Airport Rally for a Fair Collective Agreement</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 4, 2018 - 10:30am ? Nova Scotia | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>FOR IMMEDIATE RELEASE<br /> December 5, 2018</p> <p><strong>Workers at the </strong><strong>J. A. Douglas McCurdy Airport</strong><strong> Rally for a Fair Collective Agreement</strong></p> <p><strong>SYDNEY, NS </strong>¨C On December 6, members of the Union of Canadian Transportation Employees (UCTE) Local 80807, a Component of the Public Service Alliance of Canada (PSAC), will be rallying at the Sydney/J. A. Douglas McCurdy Airport demanding that their employer negotiates a fair collective agreement now.</p></div> Tue, 04 Dec 2018 14:30:46 +0000 bezeaus 11633 at/235 Calendriers de l'AFPC pour 2019 https://www.google.com//235/mises-jour/calendriers-de-lafpc-pour-2019 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/calendriers-de-lafpc-pour-2019">Calendriers de l&#039;AFPC pour 2019</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 14, 2018 - 9:11am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Les calendriers 2019 de l'AFPC sont arriv¨¦s! Le personnel des bureaux r¨¦gionaux de l'AFPC entreront bient?t en contact avec les sections locales pour distribuer les calendriers.</p> </div> Wed, 14 Nov 2018 13:11:49 +0000 bezeaus 11598 at/235 2019 PSAC Calendars https://www.google.com//235/updates/2019-psac-calendars <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/2019-psac-calendars">2019 PSAC Calendars</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 14, 2018 - 9:11am ? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The 2019 PSAC Calendars have arrived! PSAC staff from the regional offices will be getting in touch with locals shortly to distribute the calendars.?</p> </div> Wed, 14 Nov 2018 13:11:20 +0000 bezeaus 11597 at/235 Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador https://www.google.com//235/news-releases/members-public-service-alliance-canada-rally-fair-collective-agreement-memorial <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/news-releases/members-public-service-alliance-canada-rally-fair-collective-agreement-memorial">Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 31, 2018 - 2:18pm ? Newfoundland and Labrador | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>FOR IMMEDIATE RELEASE<br /> October 31, 2018</p> <p><strong>Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador</strong></p></div> Wed, 31 Oct 2018 17:18:26 +0000 bezeaus 11588 at/235 Don du fonds de justice sociale de l'AFPC ¨¤ Libra House https://www.google.com//235/mises-jour/don-fonds-de-justice-sociale-de-lafpc-libra-house <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/don-fonds-de-justice-sociale-de-lafpc-libra-house">Don du fonds de justice sociale de l&#039;AFPC ¨¤ Libra House</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 29, 2018 - 10:51am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Au nom de l'initiative anti-pauvret¨¦ du Fonds de justice sociale de l'AFPC, nous ¨¦tions fiers de remettre un ch¨¨que de 1?000 $ ¨¤ Libra House. Sur la photo: Colleen Coffey et Jessica Keating.<img alt="" src="/sites/atlantic/files/uploads/libra_house.jpg" /></p> <p>?</p> </div> Mon, 29 Oct 2018 13:51:41 +0000 bezeaus 11579 at/235 PSAC Social Justice Fund Donation to Libra House https://www.google.com//235/updates/psac-social-justice-fund-donation-libra-house <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/psac-social-justice-fund-donation-libra-house">PSAC Social Justice Fund Donation to Libra House</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 29, 2018 - 10:49am ? Newfoundland and Labrador</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>On behalf of the PSAC Social Justice Fund Anti Poverty initiative, we were proud to present a cheque in the amount of $1,000 to Libra House. In the photo: Colleen Coffey?and Jessica Keating.?<img alt="" src="/sites/atlantic/files/uploads/libra_house.jpg" /></p> <p>?</p> </div> Mon, 29 Oct 2018 13:49:59 +0000 bezeaus 11578 at/235 Concours de photos ? J¡¯appuie mon ¨¦quipe de n¨¦go ? https://www.google.com//235/mises-jour/concours-de-photos-%C2%AB-j%E2%80%99appuie-mon-%C3%A9quipe-de-n%C3%A9go-%C2%BB <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/concours-de-photos-%C2%AB-j%E2%80%99appuie-mon-%C3%A9quipe-de-n%C3%A9go-%C2%BB">Concours de photos ? J¡¯appuie mon ¨¦quipe de n¨¦go ?</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 26, 2018 - 12:22pm ? Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Nos ¨¦quipes de n¨¦gociation, qui repr¨¦sentent environ 90 000 fonctionnaires, demandent votre aide. Les prochaines s¨¦ances de n¨¦gociation sur les enjeux particuliers auront lieu du 27 au 29 novembre, et celles sur les enjeux communs du 4 au 6 d¨¦cembre. Les ¨¦quipes de n¨¦go devront alors d¨¦montrer ¨¤ l¡¯employeur qu¡¯elles ont l¡¯appui des membres.</p> </div> Fri, 26 Oct 2018 15:22:25 +0000 bezeaus 11567 at/235 Support Bargaining Team Photo Contest https://www.google.com//235/updates/support-bargaining-team-photo-contest <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/support-bargaining-team-photo-contest">Support Bargaining Team Photo Contest</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 26, 2018 - 12:20pm ? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Bargaining teams representing nearly 90,000 federal public service workers need your help. The next bargaining sessions will be held on November 27-29 for table specific proposals and December 4-6 for common issues proposals. At those sessions, our bargaining team members will need to demonstrate to the employer that they have the support of PSAC members.</p> </div> Fri, 26 Oct 2018 15:20:21 +0000 bezeaus 11566 at/235 Pr¨¦sentation de ch¨¨que de bourse d'¨¦tudes : Ashley Card https://www.google.com//235/mises-jour/pr%C3%A9sentation-de-ch%C3%A8que-de-bourse-d%C3%A9tudes-ashley-card <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/pr%C3%A9sentation-de-ch%C3%A8que-de-bourse-d%C3%A9tudes-ashley-card">Pr¨¦sentation de ch¨¨que de bourse d&#039;¨¦tudes : Ashley Card</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 26, 2018 - 11:24am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><div> <div>Notre VPER, Colleen Coffey, ¨¦tait fi¨¨re de pr¨¦senter un ch¨¨que de bourse d'¨¦tudes ¨¤ Ashley Card, fille de Patricia Card, membre du SEAC.</div> <div><img alt="" src="/sites/atlantic/files/uploads/ashley_card.jpg" style="height:2250px; width:3000px" /></div> </div> <div> <div>?</div> </div> </div> Fri, 26 Oct 2018 14:24:30 +0000 bezeaus 11565 at/235 PSAC Scholarship Cheque Presentation: Ashley Card https://www.google.com//235/updates/psac-scholarship-cheque-presentation-ashley-card <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/psac-scholarship-cheque-presentation-ashley-card">PSAC Scholarship Cheque Presentation: Ashley Card</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 26, 2018 - 11:23am ? Nova Scotia</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><div> <div>Our REVP, Colleen Coffey, was proud to present a PSAC Scholarship cheque to Ashley Card, daughter of Patricia Card, member of UVAE.</div> <div><img alt="" src="/sites/atlantic/files/uploads/ashley_card.jpg" style="height:2250px; width:3000px" /></div> </div> <div> <div>?</div> </div> </div> Fri, 26 Oct 2018 14:23:55 +0000 bezeaus 11564 at/235