วิเคราะห์บอลราคา _พนันออนไลน์ ฟรี_เทคนิคการเล่นสล็อตออนไลน์_เว็บ บอร์ด การ พนัน_แจก user ทดลอง เล่น ฟรี ถอนได้2019 https://www.google.com//235/content/269/feed en NS - Halifax - Area Council 1 Meeting https://www.google.com//235/events/ns-halifax-area-council-1-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/ns-halifax-area-council-1-meeting">NS - Halifax - Area Council 1 Meeting </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 10, 2018 - 5:15pm ? Nova Scotia</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Open invitation to come out to the next meeting of the NS Area Council1:</p> <p>Please RSVP to Mark Rogers at <a href="mailto:rogersm@psac-afpc.com">rogersm@psac-afpc.com</a> for refreshment ordering purposes.</p> <p>Hope to see new &amp; regular members there.</p> <p>Chris DiLiberatore, President</p> <p>NS Area Council1</p> </div> Fri, 02 Nov 2018 18:55:52 +0000 richarl 11591 at/235 N.-B. - R¨¦union annuelle du conseil r¨¦gional du Grand Moncton https://www.google.com//235/events/n-b-r%C3%A9union-annuelle-conseil-r%C3%A9gional-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-r%C3%A9union-annuelle-conseil-r%C3%A9gional-grand-moncton">N.-B. - R¨¦union annuelle du conseil r¨¦gional du Grand Moncton</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 21, 2018 - 6:30pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le 21 novembre, 2018, le Conseil r¨¦gional du Grand Moncton tiendra sa r¨¦union annuelle.? Voir affiche pour information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm-aga_-_nov_21_2018_e_f.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm-aga_-_nov_21_2018_e_f.pdf</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 16:49:18 +0000 robichj 11583 at/235 NB - Greater Moncton Area Council Annual General Meeting https://www.google.com//235/events/nb-greater-moncton-area-council-annual-general-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-greater-moncton-area-council-annual-general-meeting">NB - Greater Moncton Area Council Annual General Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 21, 2018 - 6:30pm ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>On November 21, 2018, the PSAC Greater Moncton Area Council is having their Annual General Meeting.? See poster attached for more information.<a href="/235/sites/atlantic/files/agm-aga_-poster_meeting_november_21st_2018_f_e.pdf">/235/sites/atlantic/files/agm-aga_-poster_meeting_nove...</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 13:51:57 +0000 robichj 11580 at/235 N.-B. - Miramichi - R¨¦union annuelle du comit¨¦ r¨¦gional de l'AFPC https://www.google.com//235/events/n-b-miramichi-r%C3%A9union-annuelle-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-de-lafpc <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-miramichi-r%C3%A9union-annuelle-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-de-lafpc">N.-B. - Miramichi - R¨¦union annuelle du comit¨¦ r¨¦gional de l&#039;AFPC </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 20, 2018 - 6:30pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le 20 novembre 2018, le comit¨¦?r¨¦gional de l'AFPC de Miramichi tiendra sa r¨¦union annuelle.??Voir affiche pour plus?d'information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_aga_miramichi_area_council_november_20_poster_b.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_aga_miramichi_area_c...</a> </p> </div> Mon, 29 Oct 2018 13:39:16 +0000 robichj 11577 at/235 NB - Miramichi Area Council Annual General Meeting https://www.google.com//235/events/nb-miramichi-area-council-annual-general-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-miramichi-area-council-annual-general-meeting">NB - Miramichi Area Council Annual General Meeting </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 20, 2018 - 6:30pm ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>On Tuesday November 20th, 2018, the Miramichi Area Council will have their annual meeting.? See poster attached for more information.? <a href="/235/sites/atlantic/files/agm_-_aga_miramichi_area_council_november_20_poster_b.pdf">/235/sites/atlantic/files/agm_-_aga_miramichi_area_cou...</a> </p> </div> Mon, 29 Oct 2018 13:32:51 +0000 robichj 11576 at/235 N.-B. - Soir¨¦e annuelle des f¨ºtes et collecte de fonds pour organismes locaux https://www.google.com//235/events/n-b-soir%C3%A9e-annuelle-f%C3%AAtes-collecte-de-fonds-pour-organismes-locaux <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-soir%C3%A9e-annuelle-f%C3%AAtes-collecte-de-fonds-pour-organismes-locaux">N.-B. - Soir¨¦e annuelle des f¨ºtes et collecte de fonds pour organismes locaux </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 14, 2018 - 5:00pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le Conseil r¨¦gional de l¡¯AFPC du Grand Moncton, en collaboration avec les autres comit¨¦s r¨¦gionaux de l¡¯AFPC (Comit¨¦ r¨¦gional des femmes, des droits de la personne et des jeunes) organise une soir¨¦e sociale du temps des f¨ºtes avec une collecte de fonds pour des organismes locaux. Plus de d¨¦tails sur l¡¯affiche ci-jointe.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_date.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_...</a> </p> </div> Fri, 26 Oct 2018 19:47:40 +0000 robichj 11571 at/235 NB - Moncton - Annual Holiday Social and Fundraising for local charitable organizations https://www.google.com//235/events/nb-moncton-annual-holiday-social-fundraising-local-charitable-organizations <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-moncton-annual-holiday-social-fundraising-local-charitable-organizations">NB - Moncton - Annual Holiday Social and Fundraising for local charitable organizations </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 14, 2018 - 5:00pm ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The PSAC Greater Moncton Area Council, in collaboration with the other PSAC regional committees (Regional Women¡¯s Committee, the Human Rights the Young Workers) will be hosting a social evening and a fundraising event for local charitable organizations. See poster for more details.? <a href="/235/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_date.pdf">/235/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_da...</a> </p> </div> Fri, 26 Oct 2018 19:44:59 +0000 robichj 11570 at/235 N.-B. - Miramichi - R¨¦union du Conseil r¨¦gional de l¡¯AFPC https://www.google.com//235/events/n-b-miramichi-r%C3%A9union-conseil-r%C3%A9gional-de-l%E2%80%99afpc <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-miramichi-r%C3%A9union-conseil-r%C3%A9gional-de-l%E2%80%99afpc">N.-B. - Miramichi - R¨¦union du Conseil r¨¦gional de l¡¯AFPC</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 17, 2018 - 6:30pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Invitation pour la prochaine r¨¦union du comit¨¦ r¨¦gional de l'AFPC de la r¨¦gion de Miramichi qui aura lieu le Mercredi le 17 octobre 2018.? Chaque section locale de la r¨¦gion de Miramichi a droit ¨¤ deux d¨¦l¨¦gu¨¦-es avec droit de vote et tous les membres de l'AFPC sont invit¨¦s.? Voiur affiche pour information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/miramichi_area_council_poster_october_17_2018_e_f.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/miramichi_area_council_pos...</a> </p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> </div> Wed, 10 Oct 2018 11:01:13 +0000 robichj 11544 at/235 NB - PSAC Miramichi Area Council Meeting https://www.google.com//235/events/nb-psac-miramichi-area-council-meeting-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-psac-miramichi-area-council-meeting-0">NB - PSAC Miramichi Area Council Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 17, 2018 - 6:30pm ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Invitation to the PSAC Miramichi Area Council meeting?on Wednesday October 17th, 2018.? Each local of the Miramichi area is entitled to have 2 voting delegates members?and all PSAC members are invited to attend.? See poster for more information.? <a href="/235/sites/atlantic/files/miramichi_area_council_poster_october_17_2018_e_f.pdf">/235/sites/atlantic/files/miramichi_area_council_poste...</a> </p> </div> Wed, 10 Oct 2018 10:55:43 +0000 robichj 11543 at/235 NB - Moncton c¨¦l¨¨bre la f¨ºte du travail https://www.google.com//235/mises-jour/nb-moncton-c%C3%A9l%C3%A8bre-f%C3%AAte-travail <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/nb-moncton-c%C3%A9l%C3%A8bre-f%C3%AAte-travail">NB - Moncton c¨¦l¨¨bre la f¨ºte du travail </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">September 14, 2018 - 9:59am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le Conseil R¨¦gional de l¡¯AFPC du Grand Moncton avec la participation de certains membres du comit¨¦ r¨¦gional des femmes et du comit¨¦ des droits de la personne ¨¦tait pr¨¦sent ¨¤ la c¨¦l¨¦bration de la f¨ºte du Travail ¨¤ Moncton avec d¡¯autres syndicats.? La c¨¦l¨¦bration ¨¦tait organis¨¦e par le Conseil du Travail de Moncton et du district.</p></div> Fri, 14 Sep 2018 12:59:42 +0000 robichj 11479 at/235