เกมยิงปลาได้เงินจริง pantip_เกมสล็อตถูกกฏหมาย_เพจแจกเครดิตฟรี _โปรแกรม การ ทำงาน ตู้ สล็อต ผล ไม้_สล็อตฟาโร gclub https://www.google.com//235/content/270/feed en PEI Regional Women's Committee - Montreal Massacre Memorial Service https://www.google.com//235/events/pei-regional-womens-committee-montreal-massacre-memorial-service <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/pei-regional-womens-committee-montreal-massacre-memorial-service">PEI Regional Women&#039;s Committee - Montreal Massacre Memorial Service</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 6, 2018 - 12:00pm ? Prince Edward Island | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Candle-lighting in Memory of Victims of Violence - 29 years since the massacre</p> </div> Mon, 03 Dec 2018 18:43:56 +0000 BabineG 11629 at/235 NB - Time of Joy, Time of sharing https://www.google.com//235/updates/nb-time-joy-time-sharing-1 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/nb-time-joy-time-sharing-1">NB - Time of Joy, Time of sharing</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 30, 2018 - 12:09pm ? New Brunswick | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Anthony Valles, member of the PSAC Greater Moncton Human Rights committee saw an opportunity to invite other PSAC members of the Moncton region to participate in his CFIA workplace project when they organized the 12 days of Christmas.? A collection of items (non-perishable food and personal care items) to be given to the <em>Food Depot Alimentaire</em> to be distributed to those less fortunate in the community.?<br /> At his request, collection boxes were placed in the PSAC office and many members of the area responded very well to his invitation.?<br /></p></div> Fri, 30 Nov 2018 16:09:34 +0000 robichj 11628 at/235 N.-B. Temps de joie et de partage https://www.google.com//235/mises-jour/n-b-temps-de-joie-de-partage-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/n-b-temps-de-joie-de-partage-0">N.-B. Temps de joie et de partage</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 30, 2018 - 12:07pm ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Anthony Valles, membre du comit¨¦ des droits de la personne de l¡¯AFPC du Grand Moncton a tout de suite vu une opportunit¨¦ d¡¯inviter les autres membres de l¡¯AFPC de la r¨¦gion de Moncton lorsqu¡¯¨¤ son travail les membres de l¡¯ACIA organisaient une collection ¨¤ l¡¯occasion des 12 jours de No?l.? Une collection d¡¯articles (aliments non p¨¦rissables et articles de soins personnels) allant ¨¤ <em>Food D¨¦p?t Alimentaire</em> pour distribution aux moins fortun¨¦s de notre communaut¨¦.<br /></p></div> Fri, 30 Nov 2018 16:07:29 +0000 robichj 11627 at/235 N.-B. - AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton https://www.google.com//235/events/n-b-aga-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-femmes-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-aga-comit%C3%A9-r%C3%A9gional-femmes-grand-moncton">N.-B. - AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 28, 2018 - 6:00pm ? Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>L'AGA du comit¨¦ r¨¦gional des femmes du Grand Moncton?sera le mercredi 28 novembre 2018 ¨¤ 18h30.? Voir affice pour information et ordre du jour.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/28_novembre_aga.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/28_novembre_aga.pdf</a> </p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> </div> Fri, 23 Nov 2018 15:14:26 +0000 robichj 11617 at/235 NB - Greater Moncton Regional Women¡¯s Committee AGM https://www.google.com//235/events/nb-greater-moncton-regional-women%E2%80%99s-committee-agm <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-greater-moncton-regional-women%E2%80%99s-committee-agm">NB - Greater Moncton Regional Women¡¯s Committee AGM </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 28, 2018 - 6:00pm ? New Brunswick | Women</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Greater Moncton Regional Women¡¯s Committee will be having the AGM?on?Wednesday, November 28, 2018?at 6:00 p.m.? See poster for more information on location and the agenda.? <a href="/235/sites/atlantic/files/november_28_aga_.pdf">/235/sites/atlantic/files/november_28_aga_.pdf</a> </p> </div> Fri, 23 Nov 2018 14:52:38 +0000 robichj 11616 at/235 N.-B. - R¨¦union g¨¦n¨¦rale annuelle du comit¨¦ des droits de la personne du Grand Moncton https://www.google.com//235/events/n-b-r%C3%A9union-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-comit%C3%A9-droits-de-personne-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-r%C3%A9union-g%C3%A9n%C3%A9rale-annuelle-comit%C3%A9-droits-de-personne-grand-moncton">N.-B. - R¨¦union g¨¦n¨¦rale annuelle du comit¨¦ des droits de la personne du Grand Moncton </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 29, 2018 - 6:30pm ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le comit¨¦ des droits de la personne du Grand Moncton tiendra une r¨¦uion annuelle g¨¦n¨¦rale le jeudi, 29 novembre, 2018.? Voir affiche pour plus d'information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_aga_-_nov_29_2018_ef_0.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_aga_-_nov_29_2018_ef...</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 19:18:37 +0000 robichj 11587 at/235 NB - Greater Moncton Human Rights Committee Annual General Meeting https://www.google.com//235/events/nb-greater-moncton-human-rights-committee-annual-general-meeting <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-greater-moncton-human-rights-committee-annual-general-meeting">NB - Greater Moncton Human Rights Committee Annual General Meeting</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 29, 2018 - 6:30pm ? New Brunswick | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The Greater Moncton Human Rights Committee is having their Annual General Meeting on Thursday, November 29th.? See poster for more information.?<a href="/235/sites/atlantic/files/agm_-_aga_-_nov_29_2018_ef.pdf">/235/sites/atlantic/files/agm_-_aga_-_nov_29_2018_ef.pdf</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 19:14:50 +0000 robichj 11586 at/235 N.-B. - Soir¨¦e annuelle des f¨ºtes et collecte de fonds pour organismes locaux https://www.google.com//235/events/n-b-soir%C3%A9e-annuelle-f%C3%AAtes-collecte-de-fonds-pour-organismes-locaux <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-soir%C3%A9e-annuelle-f%C3%AAtes-collecte-de-fonds-pour-organismes-locaux">N.-B. - Soir¨¦e annuelle des f¨ºtes et collecte de fonds pour organismes locaux </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 14, 2018 - 5:00pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le Conseil r¨¦gional de l¡¯AFPC du Grand Moncton, en collaboration avec les autres comit¨¦s r¨¦gionaux de l¡¯AFPC (Comit¨¦ r¨¦gional des femmes, des droits de la personne et des jeunes) organise une soir¨¦e sociale du temps des f¨ºtes avec une collecte de fonds pour des organismes locaux. Plus de d¨¦tails sur l¡¯affiche ci-jointe.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_date.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_...</a> </p> </div> Fri, 26 Oct 2018 19:47:40 +0000 robichj 11571 at/235 NB - Moncton - Annual Holiday Social and Fundraising for local charitable organizations https://www.google.com//235/events/nb-moncton-annual-holiday-social-fundraising-local-charitable-organizations <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-moncton-annual-holiday-social-fundraising-local-charitable-organizations">NB - Moncton - Annual Holiday Social and Fundraising for local charitable organizations </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 14, 2018 - 5:00pm ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The PSAC Greater Moncton Area Council, in collaboration with the other PSAC regional committees (Regional Women¡¯s Committee, the Human Rights the Young Workers) will be hosting a social evening and a fundraising event for local charitable organizations. See poster for more details.? <a href="/235/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_date.pdf">/235/sites/atlantic/files/save_the_date_-_sauvez_la_da...</a> </p> </div> Fri, 26 Oct 2018 19:44:59 +0000 robichj 11570 at/235 NB - AGA du comit¨¦ des droits de la personne de l'AFPC du Grand Moncton https://www.google.com//235/events/nb-aga-comit%C3%A9-droits-de-personne-de-lafpc-grand-moncton <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-aga-comit%C3%A9-droits-de-personne-de-lafpc-grand-moncton">NB - AGA du comit¨¦ des droits de la personne de l&#039;AFPC du Grand Moncton</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 29, 2018 - 6:30pm ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Le comit¨¦ des droits de la personne de l'AFPC du?Grand Moncton aura une r¨¦nion le jeudi 29 novembre, 2018??2018.? Voir affiche pour plus d'information.? <a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_nov_29_2018_ef.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/agm_-_nov_29_2018_ef.pdf</a> </p> </div> Fri, 26 Oct 2018 19:28:45 +0000 robichj 11569 at/235