อาวุธเกมยิงปลา_Pussy888_เล่นรูเล็ตออนไลน์_gclub casino_หมุนสล็อตออนไลน์ฟรี https://www.google.com//235/content/323/feed en Calendriers de l'AFPC pour 2019 https://www.google.com//235/mises-jour/calendriers-de-lafpc-pour-2019 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/calendriers-de-lafpc-pour-2019">Calendriers de l&#039;AFPC pour 2019</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 14, 2018 - 9:11am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Les calendriers 2019 de l'AFPC sont arriv¨¦s! Le personnel des bureaux r¨¦gionaux de l'AFPC entreront bient?t en contact avec les sections locales pour distribuer les calendriers.</p> </div> Wed, 14 Nov 2018 13:11:49 +0000 bezeaus 11598 at/235 2019 PSAC Calendars https://www.google.com//235/updates/2019-psac-calendars <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/2019-psac-calendars">2019 PSAC Calendars</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 14, 2018 - 9:11am ? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The 2019 PSAC Calendars have arrived! PSAC staff from the regional offices will be getting in touch with locals shortly to distribute the calendars.?</p> </div> Wed, 14 Nov 2018 13:11:20 +0000 bezeaus 11597 at/235 Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador https://www.google.com//235/news-releases/members-public-service-alliance-canada-rally-fair-collective-agreement-memorial <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/news-releases/members-public-service-alliance-canada-rally-fair-collective-agreement-memorial">Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 31, 2018 - 2:18pm ? Newfoundland and Labrador | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>FOR IMMEDIATE RELEASE<br /> October 31, 2018</p> <p><strong>Members of the Public Service Alliance of Canada Rally for a Fair Collective Agreement at Memorial University of Newfoundland and Labrador</strong></p></div> Wed, 31 Oct 2018 17:18:26 +0000 bezeaus 11588 at/235 N.-B. - Vote de ratification - STUSAU - Universit¨¦ St.Thomas https://www.google.com//235/events/n-b-vote-de-ratification-stusau-universit%C3%A9-stthomas <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-vote-de-ratification-stusau-universit%C3%A9-stthomas">N.-B. - Vote de ratification - STUSAU - Universit¨¦ St.Thomas</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 2, 2018 - 11:30am ? Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Les membres de l'unit¨¦ de n¨¦gotiation AFPC-STUSAU local 60701 sont invit¨¦s ¨¤ venir voter sur leur entente de principe le 2 novembre, 2018.? Veuillez noter qu'il y aura 3 s¨¦ances de vote de ratification le 2 novembre (11:30 am, 12h30 et 16h)? Voir affiche pour information.?<a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/ratification_vote_-_vote_de_ratification_stusau.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/ratification_vote_-_vote_d...</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 17:11:55 +0000 robichj 11585 at/235 NB - STUSAU - St.Thomas University Ratification vote https://www.google.com//235/events/nb-stusau-stthomas-university-ratification-vote <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-stusau-stthomas-university-ratification-vote">NB - STUSAU - St.Thomas University Ratification vote</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 2, 2018 - 11:30am ? New Brunswick | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Members of the PSAC-STUSAU (St. Thomas University) Local 60701 are invited to vote on their tentative agreement on November 2nd, 2018.? Please note that there will be 3 meetings on November 2nd (11:30 am, 12:30 pm and 4:00 pm) .See poster for more information and location.? <a href="/235/sites/atlantic/files/ratification_vote_-_vote_de_ratification_stusau.pdf">/235/sites/atlantic/files/ratification_vote_-_vote_de_...</a> </p> </div> Tue, 30 Oct 2018 17:03:56 +0000 robichj 11584 at/235 Info N¨¦go: Halifax Transition House Association ¨C Bryony House https://www.google.com//235/mises-jour/info-n%C3%A9go-halifax-transition-house-association-%E2%80%93-bryony-house <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/mises-jour/info-n%C3%A9go-halifax-transition-house-association-%E2%80%93-bryony-house">Info N¨¦go: Halifax Transition House Association ¨C Bryony House</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">July 23, 2018 - 10:04am ? Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>F¨¦licitations aux membres de l¡¯AFPC ¨¤ l'emploi de la Halifax Transition House Association ¨C Bryony House (section locale 80022), qui ont ratifi¨¦ leur nouvelle convention collective! Celle-ci viendra ¨¤ ¨¦ch¨¦ance en mars 2019 et contient des augmentations ¨¦conomiques pour 2017, 2018 et 2019. Ces membres ont aussi n¨¦goci¨¦ d¡¯autres am¨¦liorations en ce qui a trait ¨¤ la formation et au perfectionnement du personnel, aux cong¨¦s pay¨¦s et aux heures de travail, ainsi qu¡¯un cong¨¦ de deuil de deux jours pour les travailleurs humanitaires qui deviennent endeuill¨¦s pendant un quart de travail.</p></div> Mon, 23 Jul 2018 13:04:52 +0000 bezeaus 11386 at/235 Bargaining Update: Halifax Transition House Association ¨C Bryony House https://www.google.com//235/updates/bargaining-update-halifax-transition-house-association-%E2%80%93-bryony-house <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/updates/bargaining-update-halifax-transition-house-association-%E2%80%93-bryony-house">Bargaining Update: Halifax Transition House Association ¨C Bryony House</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">July 23, 2018 - 10:04am ? Nova Scotia | Bargaining</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Congratulations to PSAC members employed by the Halifax Transition House Association ¨C Bryony House (PSAC-DCL Local 80022) who have ratified their new collective agreement! The new agreement will expire in March 2019 and contained economic increases for 2017, 2018 and 2019. They also negotiated other improvements in regard to staff training and development, paid holidays, hours of work and two days bereavement leave for relief workers who become bereaved while on a shift. Once again, congratulations to the bargaining team and the membership!</p> </div> Mon, 23 Jul 2018 13:04:18 +0000 bezeaus 11385 at/235 Bureau r¨¦gional de Charlottetown https://www.google.com//235/bureau-r%C3%A9gional-de-charlottetown <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/bureau-r%C3%A9gional-de-charlottetown">Bureau r¨¦gional de Charlottetown</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 16, 2018 - 12:31pm </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Cons?urs et confr¨¨res,</p> <p>La pr¨¦sente vise ¨¤ vous informer que pour des raisons hors de notre contr?le, nous devons relocaliser notre bureau r¨¦gional actuellement situ¨¦ au 614, chemin North River, bureau D, ¨¤ Charlottetown.</p> <p>Notre bail prend fin le 31 mai. Le propri¨¦taire ayant besoin de ses locaux, il a d¨¦cid¨¦ de ne pas renouveler le bail.</p> <p>Nous avons retenu les services d¡¯Avison Young Maritimes pour trouver de nouveaux locaux. Tr¨¨s peu r¨¦pondaient ¨¤ nos besoins et exigences sp¨¦cifiques, mais nous avons r¨¦ussi ¨¤ trouver chaussure ¨¤ notre pied!</p></div> Wed, 16 May 2018 15:31:56 +0000 bezeaus 11311 at/235 Charlottetown Regional Office https://www.google.com//235/charlottetown-regional-office <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/charlottetown-regional-office">Charlottetown Regional Office</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">May 16, 2018 - 12:30pm ? Prince Edward Island</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Sisters and Brothers,</p> <p>This is to advise you that because of circumstances beyond our control, we have no choice but to relocate our Regional Office currently located at 614 North River Road, Suite D, in Charlottetown.</p> <p>The current lease that the Charlottetown Regional Office presently occupies ends May 31, 2018 and the landlord has decided not to renew the lease to the PSAC as they need this location for other purposes.</p></div> Wed, 16 May 2018 15:30:49 +0000 bezeaus 11310 at/235 L¡¯Association des ¨¦tudiants de l¡¯Universit¨¦ St. Thomas signe une nouvelle convention collective https://www.google.com//235/communiqu%C3%A9s-de-presse/l%E2%80%99association-%C3%A9tudiants-de-l%E2%80%99universit%C3%A9-st-thomas-signe-nouvelle-convention <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/communiqu%C3%A9s-de-presse/l%E2%80%99association-%C3%A9tudiants-de-l%E2%80%99universit%C3%A9-st-thomas-signe-nouvelle-convention">L¡¯Association des ¨¦tudiants de l¡¯Universit¨¦ St. Thomas signe une nouvelle convention collective</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">April 30, 2018 - 3:58pm ? Young workers</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>POUR DIFFUSION IMM¨¦DIATE<br /> Le 30?avril?2018</p> <p><strong>L¡¯Association des ¨¦tudiants de l¡¯Universit¨¦ St. Thomas signe une nouvelle convention collective</strong></p></div> Mon, 30 Apr 2018 18:58:18 +0000 bezeaus 11272 at/235